“Stichting SterkSaam biedt een veilig thuis waar jong volwassenen met een uitdaging hun kwaliteit van leven kunnen optimaliseren”

Mensen met een (verstandelijke) uitdaging, gewone mensen en toch zo bijzonder. Gewoon omdat zij net als iedereen een plek willen hebben om te leven, te wonen, te werken en te recreëren. Kortom, erbij willen horen en een zinvol leven willen hebben. Bijzonder omdat zij beperkingen hebben waardoor het een opgave is of kan zijn deze verlangens te verwezenlijken. Hierbij is behoefte aan ondersteuning. In die behoefte menen wij te kunnen voldoen. Ons uitgangspunt is dat de bewoners een zo 'normaal' mogelijk leven kunnen leiden. Met deze basis biedt de stichting hen de mogelijkheid zich te ontwikkelen op eigen tempo en op elk gebied.