Informatie inzake ANBI status

Jaarrekening2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Naam instelling: Stichting Sterksaam

RSIN / fiscaal nummer: 85.44.81.424
Bezoek adres:
Heereweg 460a
2161 DH Lisse
Post adres:
Heereweg 460a
2161 DH Lisse
Emailadres: info@stichtingsterksaam.nl

Doelstelling:
De stichting heeft als doel:
1. 24 uurs-zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
2. Dagbesteding voor gelijkgestemde (van de bewoners).

Missie: Stichting ‘SterkSaam’ biedt een veilig thuis waar jong volwassenen met een verstandelijke beperking hun kwaliteit van leven kunnen optimaliseren.  

Visie: Stichting ‘SterkSaam’ biedt hulp op persoonlijk niveau en geeft ondersteuning kijkend naar kwaliteiten en talenten. Vanuit deze positieve benadering bieden wij de mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en zo volledig mogelijk mee te doen in de maatschappij. Wij streven ernaar om elke euro ingekochte zorg ( PGB ) daadwerkelijk te besteden aan de zorg van onze bewoners.

Actueel beleidsplan:
Klik hier voor het actuele beleidsplan

Het beloningsbeleid met betrekking tot de bestuursleden luidt momenteel als volgt:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.