ANBI

Stichting Sterksaam is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Sterksaam volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn hier te zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting Sterksaam, een aantal fiscale voordelen.

Wij, als ANBI stichting, zijn verplicht een aantal gegevens over onze stichting te publiceren op een internetsite. Deze gegevens kunt u links onder het kopje 'informatie' vinden.