Bedrijf................................................................................ | Naam contactpersoon.........................................................................
Adres................................................................................. | Postcode en plaats..............................................................................
Telefoon............................................................................ | E-mail....................................................................................................
Wij gaan een donateurschap aan voor:          Ο 5 jaar                Ο 10 jaar              Ο tot wederopzegging
De jaarlijkse bijdrage van 150 euro kan afgeschreven worden van:
IBAN.................................................................................. | Tenaamstelling.....................................................................................
Datum............................................................................... | Handtekening........................................................................................

 

Stichting SterkSaam is een ANBI‐stichting, dat betekent dat er geen winstoogmerk is. Naast een team van professionele werknemers hebben wij een bestuur dat vrijwillig meedenkt‐ en werkt en gelukkig ook een groeiende groep vrijwilligers op diverse gebieden. Wij bekostigen de zorgkosten ( waarvan de loonkosten het grootste gedeelte zijn ) uit de PGB‐gelden van onze bewoners. De woonlasten ( hypotheek, gas, water, licht en kosten levensbehoeften ) worden betaald uit de huurbedragen van onze bewoners.
Voor alle extra’s zoals uitjes met bewoners, onderhoud van pand, schuur en buitenterrein, bijscholing van werknemers, vervanging van spullen en nog zoveel meer zijn wij afhankelijk van donaties, bijdrages van goede doelen en toegewezen subsidies.
Om de zekerheid te hebben om, onafhankelijk van bovengenoemde factoren, toch een “spaarpot” aan te kunnen spreken om onze doelstellingen te bereiken, calamiteiten op te kunnen vangen en onze bewoners en deelnemers iets extra’s te kunnen bieden, willen wij graag een groep donateurs aan ons verbinden.
Als donateur steun je ons door een jaarlijkse bijdrage van 150 euro, welke ieder jaar in januari wordt afgeschreven. ( Met een donateurschap van minimaal 5 jaar is deze bijdrage aftrekbaar bij de belasting. ) Het spreekt voor zich dat wij onze donateurs koesteren en graag op de hoogte houden van alle ontwikkelingen & evenementen!