Aanmeldingsformulier dagbesteding

*
*
*
*


Onderhoud en klussen op en rondom het terrein
Moestuin en dieren verzorgen
Kookactiviteiten
Groepsactiviteiten
Handarbeid
Verkoop van eigen producten
Opknappen en verkopen van meubels

*

*


*