Profiel mogelijke deelnemers

Ons streefdoel is om deelnemers aan de KookSaam-academie de mogelijkheid te bieden om zich zo te ontwikkelen, dat werken in reguliere horeca-branche bij hun toekomstmogelijkheden kan gaan behoren en zij zo hun participatie in de maatschappij kunnen vergroten.

Bij het selecteren van de deelnemers voor de kookstudio zullen we kijken naar de mogelijkheden van de mensen. Hierbij is het belangrijk dat zij:

    ⋅ Minimaal 18 jaar zijn

    ⋅ Passie hebben voor koken, bakken en/of serveren.

    ⋅ Graag kennis willen maken met de horeca in het vrije bedrijf

    ⋅ Verkeersveilig zijn

    ⋅ ADL zelfstandig zijn  

    ⋅ Dat ze gemotiveerd zijn (ook al kunnen ze deze motivatie misschien moeilijk tonen).

    ⋅ Dat ze leerbaar zijn: leerbaarheid toont zich in kleine en grote ontwikkelingsgebieden.

    ⋅ Dat zij geen behandeling nodig hebben om een ontwikkelingstraject te kunnen volgen.

Deelname aan de Kookacademie is mogelijk voor 2 tot 5 dagen. Een combinatie met onze reguliere dagbesteding is ook heel goed mogelijk!