Waarom KookSaam?

www.kooksaam.nl

In augustus 2014 werd het passend onderwijs ingevoerd en dit heeft z'n effect gehad op leerlingen van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Waar leerlingen van 18+ voorheen nog onderwijs mochten volgen bleek dit opeens geen vanzelfsprekendheid meer.

Waar de overheid graag wil dat iedereen in onze maatschappij participeert wordt het deze bijzondere groep erg moeilijk gemaakt doordat ze, voordat al hun talenten goed onderzocht en ontwikkeld zijn, al geen onderwijs meer mogen volgen. In feite wordt ze daardoor de kans ontnomen om zichzelf verder te ontwikkelen richting arbeid.

Hierdoor komt er een grote groep van net 18+ leerlingen met uitstroomprofiel (arbeidsmatige)dagbesteding in de maatschappij. In onze ogen is deze groep nog lang niet uitgeleerd en bovendien heeft iedereen recht om te leren.

      En KookSaam kan ze daarbij helpen!

De bedoeling van de Kookacademie is om deze jongeren op te kunnen leiden tot horecamedewerkers op diverse gebieden en ze, waar mogelijk, te begeleiden naar betaald werk in de toekomst.

Een kans om toch verder te ontwikkelen en op een niveau te komen waarmee ze daadwerkelijk in het horeca bedrijfsleven uit de voeten kunnen. Al dan niet betaald, maar in ieder geval midden in de maatschappij!   

Met de jongeren voor wie betaald werk te hoog gegrepen is richten wij ons op andere doelstellingen zoals de verzorging van onze vergaderarrangementen of het bereiden van afhaal- maaltijden voor bijvoorbeeld de voedselbank. Een andere manier van participeren maar zeker niet minder belangrijk!

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om deelname aan de Kookacademie te combineren met dagbesteding in onze Talentschuur. Wij werken zowel op de reguliere dagbesteding als in de KookAcademie met dagdelen en het is heel goed mogelijk om hier een op maat gemaakte invulling aan te geven.

De mogelijkheden zijn groot en wij denken hierin graag mee.

Vragen? Neem gerust contact op!                                                                                                 ingrid@stichtingkooksaam.nl